Magura balg t.b.v. remvloeistof reservoir

Magura deksel én balg voor remvloeistof reservoir

Magura deksel voor remvloeistofreservoir

Magura - ring om de balg vast te zetten

Remhandel revisieset Magura

530-17.707