Schakelas opzet stuk zundapp 4/ 5v

Trekspie 3v. versnellingen

Trekspie 4.versnellingen 50cc

Trekspie 5v. 50cc

As voorkettingwiel zundapp 5v

As voorkettingwiel 3-Handversn. oud type

As voorkettingwiel 3-Voetversn. nieuw type

As voorkettingwiel 4-Voetversn

Schakelas 3/4v

Schakelas 5v

Denneboom-as 4 versn

 

Denneboom-as 5 versn

1e versnelling tandwiel . 40 tands 4 versn. blok

2e versnelling tandwiel . 35 tands 4 versn. blok

3e versnelling tandwiel . 30 tands 4 versn. blok

1e versnelling tandwiel . 27 tands 4 versn. blok

Naaldlager + ring kopp.drukstift Zundapp 5v

Olie-vulplug mod 517/529/530

Boutset motorblok zundapp 3v

Boutset motorblok zundapp 4v

Boutset motorblok zundapp 5v

Lagerset voorkettingwiel as Zundapp 5v