!
!
!

schakelas opzet stuk zundapp 4/ 5v

Trekspie 3v. versnellingen

notavailsmall_000

Trekspie 4v. versnellingen

notavailsmall_000

Trekspie 5v. 50cc

26-77-large_000

As voorkettingwiel zundapp 5v

6864

As voorkettingwiel 3-Handversn. oud type

vkwas3handot

As voorkettingwiel 3-Voetversn. nieuw type

89495-3voet

As voorkettingwiel 4-Voetversn

6864_000

Schakelas 3/4v

schakelas_000

Schakelas 5v

schakelas_000

Denneboom-as 4 versn

denneboomas4_000
 

Primaire as

Denneboom-as 5 versn

primas5v_000

Primaire as

1e versnelling tandwiel . 40 tands 4 versn. blok

2e versnelling tandwiel . 35 tands 4 versn. blok

3e versnelling tandwiel . 30 tands 4 versn. blok

1e versnelling tandwiel . 27 tands 4 versn. blok

Olievulplug mod 517/529/530

olieplug

Z281-01.135H

Boutset motorblok zundapp 3v

18182

Z100-01.177

Boutset motorblok zundapp 4v

18182

Z100-01.178

Boutset motorblok zundapp 5v

18183

Z100-01.179

lagerset voorkettingwiel as zundapp 5v

18171
284-01.904r